Portfolio

Sportovní právo

Obrázek

Všestranné právní poradenství, zastupování v arbitrážních řízeních (CAS - Court of Arbitration for Sport), poradenství a zastupování v případech solidárních příspěvků při přestupech hráčů a tréninkových kompenzací, spolupráce se zahraničními právními subjekty a právními odděleními FIFA a UEFA.

Konferenční činnost

Obrázek

Organizace konferencí, zajištění účasti na zahraničních konferencích.

Vzdělávání

Obrázek

Organizace vzdělávacích seminářů, kurzů, dlouhodobé vzdělávání.

Věda a výzkum

Obrázek

Spolupráce s vědeckými institucemi v oblasti sportu, spolupráce s farmaceutickými společnostmi.

Sportovní medicína

Obrázek

Spolupráce se zdravotnickými subjekty, měření výkonnosti sportovců, zátěžové testy, rehabilitace.

Inovace

Obrázek

Poradenství a implementace inovací v oblasti sportu.

Akademická činnost

Obrázek

Spolupráce s vysokými školami v ČR a zahranič.í

Investice/reinvestice

Obrázek

Poradenství, sponzoring, spoluúčast na investičních záměrech sportovních subjektů.

Restrukturalizace

Obrázek

Poradenství a realizace v oblasti restrukturalizací sportovních subjektů.

Fundraising

Obrázek

Firemní dárcovství v oblasti sportu.

Sportovní akce

Obrázek

Organizace sportovních akcí, turnajů, firemní akce, teambuildingy, marketingová činnost.

Veřejná správa

Obrázek

Žádosti o státní dotace, dotace z fondů EU, spolupráce s orgány veřejné správy.